Album Korporat

Liyuan Battery Industrial Park

Taman Perindustrian Bateri Liyuan

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery memulakan kerjanya dengan jayanya

Liyuan battery office style

Gaya pejabat bateri Liyuan

Liyuan Battery Office

Pejabat Bateri Liyuan

Power Source Office

Pejabat Sumber Kuasa

Liyuan Battery Culture Wall

Dinding Budaya Bateri Liyuan

Liyuan Culture Wall

Tembok Budaya Liyuan

Liyuan battery roll core area

Kawasan teras gulungan bateri Liyuan

Liyuan battery welding area

Kawasan kimpalan bateri Liyuan

Liyuan battery testing room

Bilik ujian bateri Liyuan