Gaya Pasukan

Power Source Team

Pasukan Sumber Kuasa

Liyuan annual meeting style

Gaya mesyuarat tahunan Liyuan

Liyuan team annual meeting style

Gaya mesyuarat tahunan pasukan Liyuan

Group photo of Liyuan team

Gambar kumpulan pasukan Liyuan

Group photo of Liyuan team2

Gambar kumpulan pasukan Liyuan

Liyuan Team Fire Drill

Latihan Kebakaran Pasukan Liyuan

Liyuan team style

Gaya pasukan Liyuan

Liyuan Fire Drill

Latihan Kebakaran Liyuan